การกำหนดราคาแบบยืดหยุ่น (All About Dynamic Pricing)

ทําความเข้าใจอัลกอริทึมที่กําหนดจำนวน Ad Credits สําหรับกิจกรรมทางการตลาดของคุณบน DDproperty.com

By DDproperty   •  

การกําหนดราคาแบบยืดหยุ่นนั้นถูกนำมาใช้เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มค่าสูงสุด สําหรับกิจกรรมทางการตลาดในโลกการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การกําหนดจํานวน Ad Credits ที่ใช้งานด้วยราคาแบบยืดหยุ่นนั้นจะพิจารณาจากความเข้มข้นของการแข่งขันและจำนวนประกาศในแต่ละทำเล/โครงการนั้น ๆ เพื่อสะท้อนกิจกรรมทางการตลาดของคุณ

ประโยชน์ของการกําหนดราคาแบบยืดหยุ่นสามารถแสดงได้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • สถานการณ์ 1: กิจกรรมการตลาดมีปริมาณน้อย (เมื่ออุปสงค์และอุปทานสําหรับทรัพย์สินอยู่ในระดับต่ำ)

  จํานวน Ad Credits ที่ต้องใช้สําหรับ Featured Agent, Turbo, Boost, ต่ออายุประกาศ และการลงประกาศอาจลดลง ทําให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะการแข่งขันที่ต่ำเพื่อทําการตลาดประกาศของคุณได้มากขึ้น

 • สถานการณ์ 2: กิจกรรมการตลาดมีปริมาณมาก (เมื่ออุปสงค์และอุปทานสําหรับทรัพย์สินอยู่ในระดับสูง)

  จํานวน Ad Credits ที่ต้องใช้สําหรับ Featured Agent, Turbo, Boost, ต่ออายุประกาศ และการลงประกาศอาจเพิ่มขึ้น เพื่อลดการแข่งขันจากประกาศที่ไม่มีคุณภาพหรือประกาศหลอกลวง ซึ่งนี่จะช่วยให้ลูกค้าที่กำลังค้นหาบ้านเห็นประกาศที่มีคุณภาพของคุณได้ง่ายขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (00:00 น.) จํานวน Ad Credits ที่ใช้ในการลงประกาศ / ต่ออายุประกาศและเปิดใช้งานเครื่องมือเสริม เช่น Featured Agent, Turbo และ Boost จะถูกกําหนดด้วยราคาแบบยืดหยุ่น

จำนวน Ad Credit ที่ต้องใช้สําหรับกิจกรรมทางการตลาดของคุณจะถูกระบุถัดจากประกาศของคุณ หรือเมื่อจองรายการ Featured Agent ใน AgentNet เพื่อให้ง่ายสำหรับคุณต่อการอ้างอิง


คำถามที่พบบ่อย

อัลกอริทึมการกําหนดราคาแบบยืดหยุ่นมีการทำงานอย่างไร?

การกําหนดราคาแบบยืดหยุ่นคํานึงถึงความเข้มข้นของการแข่งขันและจำนวนประกาศในแต่ละประเภทอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้ง โครงการและอื่น ๆ

เกณฑ์หลักที่ใช้ในวัด รวมถึง:

  • จํานวนประกาศ

  • กิจกรรมของประกาศ

  • ราคาของประกาศและอื่น ๆ ...

การลงประกาศ ต่ออายุกระกาศ หรือใช้เครื่องมือเสริมบางอย่าง เช่น Turbo, Boost หรือ Featured Agent อาจต้องการ Ad Credits น้อยลงหรือมากขึ้น ซึ่งจะแปรผันตามระดับคะแนนที่ถูกคํานวณผ่านอัลกอริทึมโดยอัตโนมัติ

เมื่อจํานวน Ad Credits ที่ต้องใช้น้อย คุณจะได้รับประโยชน์ของเครื่องมือเสริมเหล่านี้ได้มากขึ้น

กิจกรรมทางการตลาด / เครื่องมือเสริมใดที่อยู่ภายใต้การกําหนดราคาแบบยืดหยุ่น?

การลงประกาศหรือต่ออายุประกาศ และการใช้เครื่องมือเสริมนั้นจะถูกคำนวณราคาแบบยืดหยุ่น ซึ่งรวมถึง

  • Featured Agent

  • Turbo / Turbo อัตโนมัติ

  • Boost / Boost ต่อเนื่อง

  • ต่ออายุประกาศ อัตโนมัติ

จํานวน Ad Credits เปลี่ยนแปลงบ่อยเพียงใดและเปลี่ยนแปลงในเวลาใด?

สำหรับความถี่:

Ad Credit จะเปลี่ยนแปลงเมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด หรือหากเกิดเหตุการณ์ซึ่งจําเป็นต้องมีการแทรกแซงการตั้งค่า สําหรับช่วงเริ่มต้นเราไม่คาดหวังว่าความถี่ในการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นบ่อย

สำหรับเวลา:

การเปิดตัวครั้งแรกจะเกิดขึ้นเวลา 00.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของวัน

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าจํานวน Ad Credits นั้นถูกต้องหรือไม่?

อัลกอริทึมการกําหนดราคาแบบยืดหยุ่นจะยังคงเรียนรู้และปรับปรุงความถูกต้องต่อไปเรื่อย ๆ

ต้องใช้ Ad Credits เท่าไหร่ในการลงประกาศ / ต่ออายุประกาศ หรือจอง Featured Agent, Turbo และ Boost?

จํานวน Ad Credits ที่ต้องใช้จะระบุไว้ในหน้าการจัดการประกาศและในขั้นตอนการจองของเครื่องมือเสริมใน AgentNet จำนวน Ad Credits จะถูกแสดงให้คุณดูเสมอก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานกิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้

จํานวน Ad Credits ที่จําเป็นในการลงประกาศ / ต่ออายุประกาศ หรือจอง Featured Agent, Turbo และ Boost สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

ได้ จํานวน Ad Credits ที่ต้องการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันและจำนวนประกาศที่มีอยู่ จำนวน Ad Credits จะถูกแสดงให้คุณดูเสมอก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานกิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้

มีขีดจํากัดจํานวน Ad Credits สูงสุดที่ต้องใช้ในการลงประกาศ / ต่ออายุประกาศ หรือจอง Featured Agent, Turbo และ Boost หรือไม่?

เท่าที่ทราบเราไม่มีขีดจํากัดสูงสุดสำหรับจํานวน Ad Credits ที่ต้องใช้ แต่การกําหนดราคาแบบยืดหยุ่นจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจํานวนเครดิตจะแตกต่างกันไปภายในช่วงราคาที่เหมาะสม

ฉันจะเห็น Ad Credits ที่จําเป็นในการลงประกาศ / ต่ออายุประกาศ หรือจอง Featured Agent, Turbo และ Boost ในจํานวนเท่ากันกับเอเจนท์คนอื่น ๆ หรือไม่?

ใช่ เอเจนท์ทั้งหมดจะเห็น Ad Credits จํานวนเท่ากัน หากมีการเปิดใช้กิจกรรมทางการตลาดสําหรับประกาศภายใต้ประเภทประกาศแบบเดียวกันในโครงการ/สถานที่ตั้งเดียวกัน

การกําหนดราคาแบบยืดหยุ่นจะส่งผลต่อแคมเปญ ต่ออายุประกาศอัตโนมัติ / Turbo อัตโนมัติ / Boost แบบต่อเนื่อง ของฉันที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าอย่างไร?

เราจะแสดงจํานวน Ad Credits ที่คาดการณ์ว่าจะต้องใช้สำหรับช่วงเวลาทั้งหมดของแคมเปญที่คุณตั้งค่าไว้ ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานฟีเจอร์และเครื่องมือเสริมนั้น ๆ ข้อมูลนี้อิงตามการตั้งค่าและจํานวน Ad Credits ปัจจุบันที่ใช้สําหรับ การต่ออายุประกาศ / Turbo / Boost เท่านั้น

โปรดทราบว่าตลอดอายุการใช้งานแคมเปญของคุณจํานวน Ad Credits ที่ต้องใช้ในการต่ออายุประกาศ / Turbo / Boost ประกาศของคุณผ่านการตั้งค่าล่วงหน้าด้วย ต่ออายุประกาศอัตโนมัติ / Turbo อัตโนมัติ / Boost แบบต่อเนื่อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการกำหนดราคาแบบยืดหยุ่น

ดังนั้นจํานวน Ad Credits จริงที่จะถูกหักสําหรับแคมเปญของคุณอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ การหัก Ad Credits จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการ ต่ออายุประกาศ / Turbo / Boost แต่ละครั้งเท่านั้น

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวน Ad Credit เมื่อฉันอยู่ระหว่างการจอง?

ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คุณจะต้องเริ่มทำรายการหรือการจองใหม่

ฉันจะตรวจสอบจํานวน Ad Credits ที่ใช้ไปกับกิจกรรมทางการตลาดบางกิจกรรมได้อย่างไร?

คุณสามารถดูรายละเอียดการใช้ Ad Credits ของคุณได้จากรายงานการใช้เครดิต

การกําหนดราคาแบบยืดหยุ่นมีผลต่อสมาชิกแพ็กเกจสำหรับอง์กรหรือไม่?

มีผลต่อสมาชิกแพ็กเกจสำหรับอง์กรเช่นกัน

หากคุณมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่:

  • โทรศัพท์: 02-204-9555 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • อีเมล: support@ddproperty.com