Header-Upgrade_marvinedit.png

คุณต้องการเพิ่มจำนวนประกาศ หรือ Ad Credits เพื่อใช้ทำการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพอยู่หรือเปล่า? คุณสามารถอัพเกรดเอเจนท์แพ็กเกจของคุณตอนนี้เลย ซึ่งคุณจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ของเราได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้การลงโฆษณาประกาศของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด!

เลือกแพ็กเกจที่ตรงกับความต้องการของคุณ 

beginner_icon.png

Beginner

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

5,600 บาท / 12เดือน

15.34 บาท / เดือน

5 ประกาศที่ลงได้พร้อมกัน

500 Ad Credits

มูลค่าเท่ากับ

6,200 บาท

Pro

เหมาะสำหรับตัวแทนขนาดกลาง

16,900 บาท / 12เดือน

46.30 บาท/เดือน

30 ประกาศที่ลงได้พร้อมกัน

2,500 Ad Credits

เว็บไซต์ส่วนตัว

โปรไฟล์สาธารณะ

มูลค่าเท่ากับ

37,600 บาท

professional_icon.png

Superstar

เหมาะสำหรับตัวแทนมืออาชีพ

43,300 บาท / 12เดือน

118.63 บาท/เดือน

100 ประกาศที่ลงได้พร้อมกัน

5,000 Ad Credits

เว็บไซต์ส่วนตัว

โปรไฟล์สาธารณะ

บริการช่วยลงประกาศ (1 ครั้ง)

มูลค่าเท่ากับ

109,400 บาท

หากไม่แน่ใจว่าแพ็กเกจใดเหมาะสมกับคุณ?

โทรหาเราที่ 02 204 9555 เราพร้อมให้คำแนะนำ  

คำถามที่พบบ่อย

หากฉันอัพเกรดบัญชีสมาชิก ฉันจะต้องชำระเงินเท่าไหร่?


จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายสำหรับการอัพเกรดจะคิดตามสัดส่วนซึ่งคำนวณจาก (1) ราคาใหม่ของแพ็กเกจที่คุณต้องการซื้อและ (2) มูลค่าของจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ในแพ็กเกจปัจจุบันของคุณ (1) – (2) = จำนวนเงินส่วนที่คุณต้องชำระสำหรับอัพเกรดบัญชี ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคุณหรือโทร 022049555
หากฉันอัพเกรดบัญชีสมาชิก จะส่งผลต่อวันหมดอายุของบัญชีสมาชิกหรือไม่?


วันหมดอายุบัญชีสมาชิกของคุณจะถูกขยายเป็น 12 เดือน โดยนับจากวันที่แพ็กเกจใหม่เริ่มต้น
หากฉันมี Ad Credits เหลือก่อนอัพเกรดบัญชีสมาชิก ฉันสามารถเก็บ Ad Credits นี้ไปใช้กับแพ็กเกจใหม่ได้หรือไม่?


ไม่ได้ แต่คุณจะได้รับ Ad Credits ใหม่จากแพ็กเกจที่คุณอัพเกรดไป ตัวอย่างเช่น คุณมี 20 เครดิตเหลือจากแพ็กเกจ Beginner และคุณได้อัพเกรดไป Pro แพ็กเกจ จำนวนเครดิตที่เหลืออยู่ 20 นี้จะถูกลบออก และคุณจะได้รับ 2,500 เครดิตที่มาพร้อมกับ Pro แพ็กเกจ

footer.jpg

หากไม่แน่ใจว่าแพ็กเกจใด 

เหมาะสมกับคุณที่สุด? 

โทรหาเราที่ 02 204 9555  

เราพร้อมให้คำแนะนำ 

เงื่อนไขและข้อกำหนด 

  • เมื่ออัพเกรดแพ็กเกจแล้ว วันหมดอายุของบัญชีจะถูกขยายออกไป 12 เดือน โดยนับจากวันที่แพ็กเกจใหม่เริ่มต้น นอกจากนี้คุณสามารถต่ออายุบัญชีสมาชิกได้ 1 เดือน ก่อนที่บัญชีสมาชิกของคุณจะหมดอายุ หรือต่ออายุในเดือนที่บัญชีหมดอายุ 

  • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มาพร้อมกับแพ็กเกจจะมีอายุ 12 เดือน โดยนับจากวันเริ่มของแพ็กเกจที่ถูกอัพเกรด 

  • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้ใช้ จะหมดอายุไปพร้อมกับแพ็กเกจ  

  • เอเจนท์แพ็กเกจที่ซื้อแล้วไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ 

  • เงื่อนไขการซื้อขายอื่น ๆ เป็นไปที่บริษัทฯ กำหนด