จอง และขยายระยะเวลารายการ Featured Agent ของคุณ (Book and Extend a Featured Agent Slot)

คุณสามารถเปิดใช้งาน Featured Agent ผ่านทาง AgentNet (web) ได้ทันที

By DDproperty   •  

นี่คือคําแนะนําทีละขั้นของเราเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้!

อะไรคือความหมายของคำว่า "จองตอนนี้", "จัดการ", "ขยายเวลาทันที" ที่แสดงบนช่อง Featured Agent

  • จองตอนนี้ (Book Now): สล็อตนี้ว่างให้จอง การใช้งาน Featured Agent ของคุณจะเริ่มเวลา 00:00 น. ของวันที่จะมาถึง

  • จัดการ (Manage): Featured Agent ของคุณเปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถเลือก / เปลี่ยนแปลงประกาศที่คุณต้องการจัดลําดับความสําคัญ ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก หรือขยายการจองของคุณเมื่อมีเวลาว่าง

  • ขยายเวลาทันที (Extend Now): Featured Agent ของคุณพร้อมสำหรับการขยายเวลา การจองของคุณจะมีสิทธิได้รับการขยายเวลา 10 วันหลังจากเริ่มต้น คุณจะต้องขยายเวลาก่อนวันครบกําหนดที่ปรากฏหากคุณต้องการทําการจองต่อ มิฉะนั้น การดำเนินการจะสิ้นสุดในเวลา 23:59 น. ของวันที่สิ้นสุดการจองของคุณ

ฉันจะจองรายการได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ จองตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2: ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น เลือกและกําหนดระยะเวลาการจองของคุณตาม 30 วัน 90 วัน หรือ 180 วัน วันที่เริ่มต้นจะได้รับการแก้ไขเป็นวันที่จะมาถึงเวลา 00:00 น. ตรวจสอบว่าคุณมี Ad Credits เพียงพอสําหรับการเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: คลิก จองรายการ เมื่อยืนยันรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 4: คุณทําการจองสําเร็จแล้วและป๊อปอัปจะแสดงรายละเอียดการจองครั้งสุดท้ายของคุณ คลิก รับทราบ เพื่อกลับไปยัง Featured Agent Dashboard ของคุณ นอกจากนี้ คุณจะเห็นช่องเขต/อำเภอที่เกี่ยวข้องแสดงอยู่ในแท็บ "ใช้งานอยู่"

ฉันจะจัดการรายการ Featured Agent ที่ใช้งานอยู่ได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ จัดการ

ขั้นตอนที่ 2: ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลการจองของคุณ ซึ่งคุณสามารถสลับระหว่างแท็บทั้งหมดเพื่อดูตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงลําดับความสําคัญของประกาศไปจนถึงส่วนขยาย หรือสรุปเพื่อดูเพิ่มเติม

ฉันจะขยายรายการ Featured Agent ที่ใช้งานอยู่ได้อย่างไร?

Featured agent ของคุณจะมีสิทธิ์ได้รับการขยายเวลา 10 วันหลังจากวันที่เริ่มต้น เราขอแนะนําให้ขยายระยะเวลาสล็อตของคุณบน AgentNet ก่อนวันที่กําหนดเพื่อเก็บสล็อตของคุณไว้ การขยายเวลาต้องดําเนินการอย่างน้อย 5 วันก่อนวันสิ้นสุดการจองของคุณ

หากคุณเลือกที่จะไม่ขยายเวลาสล็อตของคุณ การดำเนินการจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติภายในเวลา 23:59 น. ของวันสุดท้ายของการจองของคุณ และจะว่างสำหรับตัวแทนรายอื่นที่จะใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1: คลิกที่ ขยายเวลาทันที

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่แท็บ ขยายเวลา

ขั้นตอนที่ 3: เลือกและกําหนดระยะเวลาการขยายเวลาการจองเป็น 30 วัน 90 วัน หรือ 180 วัน วันเริ่มต้นจะกําหนดเป็นวันถัดไปของวันสุดท้ายของการจองครั้งแรกของคุณเวลา 00:00 น. ตรวจสอบว่าคุณมี Ad Credits เพียงพอสําหรับการเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 4: คลิก ยืนยันขยายเวลา เพื่อยืนยันรายละเอียด

ขั้นตอนที่ 5: ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันจำนวน Ad Credits ที่ต้องใช้และระยะเวลาการขยายเวลา คลิกยืนยัน

ขั้นตอนที่ 6: คุณได้ทําการขยายระยะเวลาการจองเรียบร้อยแล้ว และป๊อปอัปจะแสดงรายละเอียดการจองล่าสุดของคุณ คลิก "X" เพื่อปิดหน้าต่างและกลับไปที่ Featured Agent Dashboard ของคุณ

ฉันกําลังอยู่ระหว่างการจอง ขยายเวลา แต่พบข้อความที่ระบุว่า "Ad Credits ไม่เพียงพอ" นี่หมายความว่าอย่างไร?

ซึ่งหมายความว่าคุณมี Ad Credits ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการต่อไป คุณสามารถติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณที่ระบุหรือโทร 02-204-9555 เพื่อเติม Ad Credits ก่อนที่จะลองอีกครั้ง

หากคุณมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่:

    • โทรศัพท์: 02-204-9555 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

    • อีเมล: support@ddproperty.com