Premium Project Listings (PPL)

Premium Project Listings (PPL) จะเริ่มให้บริการกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

By DDproperty   •  

Premium Project Listings (PPL) คืออะไร?

PPL คือประกาศที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถลงประกาศเพื่อโฆษณาโครงใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ โดย PPL นั้นจะแสดงผลต่อเมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ค้นหาตามอำเภอ/เขต หรือ ตำบล/แขวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ และ ผู้พัฒนาฯ ได้ทำการซื้อโฆษณาสำหรับลงประกาศในอำเภอ/เขต นั้น ๆ ไว้

โดย PPL สำหรับอำเภอ/เขต ของจังหวัดนั้น ๆ จะแสดงผลแบบสุ่มในลำดับแรกสุดของผลการค้นหาจากจังหวัดพื้นที่ตั้ง

ฉันจะมองเห็นประกาศ PPL ได้อย่างไร?

เมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ค้นหาจากอำเภอ/เขต หรือ ตำบล/แขวง จังหวัด และประกาศ PPL นั้นมีสถานะออนไลน์อยู่ ประกาศ PPL จะแสดงผลในลำดับแรกสุดของผลการค้นหา

สำหรับการค้นหาระดับจังหวัด ประกาศ PPL ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ จะถูกนำมาแสดงผลแบบสุ่มในลำดับแรกสุดของผลการค้นหาเช่นกัน

เอเจนท์สามารถซื้อ PPL ได้หรือไม่?

เอเจนท์ไม่สามารถซื้อ PPL ได้ โดยผลิตภัณฑ์นี้ให้บริการเฉพาะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการใหม่เท่านั้น

ตำแหน่งของประกาศ PPL จะอยู่ด้านบนสุด รวมถึงอยู่เหนือกว่าประกาศ Exclusive ด้วยใช่หรือไม่?

ใช่ ประกาศ PPL จะอยู่ด้านบนสุดเสมอ และ เนื่องจากประกาศ PPL นั้นจะแสดงผลได้สูงสุดเพียง 1 ประกาศต่อตำบล/แขวง หรือ อำเภอ/เขต หรือ จังหวัดเท่านั้น ต่อครั้งเท่านั้น นั่นหมายความว่าประกาศ PPL จะส่งผลกระทบน้อยมากต่อประกาศ Exclusive

สำหรับผลการค้นหาในระดับตำบล/แขวง หรือ อำเภอ/เขต หรือ จังหวัดนั้น หากในพื้นที่นั้น ๆ มีประกาศ PPL อยู่ ประกาศ Exclusive จะแสดงผลในลำดับถัดจากประกาศ PPL

ประกาศ PPL จะแสดงผลอยู่ในตำแหน่งบนสุดของผลการค้นหาเป็นเวลานานเท่าไหร่?

ประกาศ PPL จะแสดงผลเมื่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำการซื้อพื้นที่ประกาศ PPL และ ประกาศจะแสดงผลในตำแหน่งบนสุดของผลการค้นหาในระดับตำบล/แขวง และ อำเภอ/เขต และ จังหวัดเท่านั้น

ทำไมถึงต้องมีประกาศ PPL?

ประกาศ PPL จะช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ตลาดซื้อขาย และ ช่วยทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับเอเจนท์พาร์ทเนอร์