เพิ่มการมองเห็นสูงสุด 12 เท่า* ด้วยฟรี Turbo สำหรับคุณ

พิเศษเฉพาะเอเจนท์ที่ได้รับเลือกเท่านั้น เพื่อทดลองใช้ฟรี Turbo สูงสุด 6 ประกาศ 21 เม.ย. ถึง 31 พ.ค. 2565 เท่านั้น

By DDproperty   •  
Table of contents

เฉพาะเอเจนท์ที่ถือแพ็กเกจ Pro และ Superstar ที่ได้รับเลือกให้ใช้ฟรี Turbo ตั้งแต่ 21 เมษายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.59 น.

ง่าย ๆ เพียงใช้ Turbo ตามโควต้าที่คุณได้รับในช่วงแคมเปญนี้ และรับ Ad Credits คืน ตามจำนวนที่คุณใช้จริงสำหรับ Turbo โดยคุณจะได้ Ad Credits รับคืนภายใน 7 มิถุนายน 2565 และเราจะส่ง SMS แจ้งเตือนคุณอีกครั้งเมื่อคืนเครดิตให้คุณเรียบร้อยแล้ว

*อ้างอิงจากข้อมูลภายในของ DDproeprty เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประกาศ Turbo กับประกาศทั่วไป ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 2565


ถาม-ตอบ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่า ฉันจะสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้เพื่อใช้ Turbo ฟรีได้?

คุณจะได้รับ SMS, ข้อความบน AgentNet หรือโทรศัพท์จากเรา เกี่ยวกับแคมเปญนี้

เอเจนท์ที่ได้รับเลือกเพื่อให้ใช้ Turbo ฟรี ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมแคมเปญนี้อย่างไร?

ระบบของเราจะทำการสุ่มเลือกเอเจนท์ที่ถือแพ็กเกจ Pro และ Superstar

ฉันสามารถใช้ Turbo ฟรีได้กี่ประกาศ?

คุณจะได้รับ Ad Credits คืนตามจำนวนที่คุณใช้สำหรับ Turbo สูงสุด 6 ประกาศแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณใช้อยู่ด้วย

  • เอเจนท์ที่ใช้แพ็กเกจ Pro จะได้รับ Turbo ฟรี 2 ประกาศแรก

   • ตัวอย่าง: 2 ประกาศ (ที่ไม่ซ้ำกัน) ที่ใช้ Turbo

  • เอเจนท์ที่ใช้แพ็กเกจ Superstar จะได้รับ Turbo ฟรี 6 ประกาศแรก

   • ตัวอย่าง: 6 ประกาศ (ที่ไม่ซ้ำกัน) ที่ใช้ Turbo

หากฉันเปิดใช้งาน Turbo เพียง 1 ประกาศ เป็นเวลา 14 วัน (กดใช้ Turbo ประกาศเดียวกันแต่กด 2 สัปดาห์ติดกัน) จะถือว่าเป็นใช้ Turbo ฟรี 2 ประกาศหรือไม่?

เราจะนับ Turbo ฟรี ตาม “รหัสประกาศ (Listing ID) ที่ไม่ซ้ำกัน" ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการใช้ Turbo ฟรี เพียง 1 ประกาศ ซึ่งคุณจะได้ Ad Credits คืนตามเครดิตที่ใช้ Turbo ครั้งแรกเท่านั้น

หากฉันมีเพียงประกาศเดียว และเปิดใช้งาน Turbo อัตโนมัติ เป็นเวลา 21 วัน จะนับว่าเป็น Turbo ฟรี จำนวนกี่ประกาศ?

ถือเป็นการใช้ Turbo ฟรีเพียง 1 ประกาศ เนื่องจากเรานับตาม “รหัสประกาศ (Listing ID) ที่ไม่ซ้ำกัน"

การเปิดใช้งาน Turbo แต่ละครั้งมีอายุการใช้งานนานเท่าใด?

Turbo ที่เปิดใช้งานแต่ละครั้ง ของแต่ละประกาศ จะมีอายุ 7 วัน ตามปกติ เว้นแต่คุณเปิดใช้งาน Turbo อัตโนมัติ ซึ่ง Turbo อัตโนมัติ จะต่ออายุเองทุก ๆ 7 วัน ตามช่วงเวลาที่คุณกำหนด

ฉันจะได้รับ Ad Credits คืน จากการที่ฉันใช้เครดิตสำหรับ Turbo ในช่วงระหว่างแคมเปญ Turbo ฟรีนี้ได้อย่างไร?

คุณเพียงแค่เปิดใช้งาน Turbo ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ ด้วย Ad Credits ของคุณเองก่อน จากนั้น Ad Credits ที่คุณใช้ Turbo จำนวน 2 ประกาศแรก หรือ 6 ประกาศแรก (ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจปัจจุบันที่คุณใช้งานอยู่) จะคืนเข้าบัญชีของคุณภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS เกี่ยวกับการคืน Ad Credits ของคุณด้วย

ฉันเคยใช้ Turbo เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ก่อนที่จะได้รับแจ้งจาก DDproperty เกี่ยวกับแคมเปญนี้ ฉันจะยังได้รับ Turbo ฟรีหรือไม่? / ฉันจะได้ Ad Credits คืน จากการใช้ Turbo ฟรีของฉันอย่างไร?

คุณจะยังได้สิทธิ์ในแคมเปญนี้กับ Turbo ที่คุณใช้ตั้งแต่ 21 เมษายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 สำหรับ Turbo 2 ประกาศแรก หรือ Turbo 6 ประกาศแรก (ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจปัจจุบันที่คุณใช้งานอยู่)

ตัวอย่าง: คุณใช้แพ็กเกจ Pro อยู่ และโดนสุ่มเลือกให้เข้าร่วมแคมเปญนี้ ดังนั้นคุณจะได้รับ Turbo ฟรี จำนวน 2 ประกาศ และคุณได้เปิดใช้งาน Turbo ไปแล้วดังนี้

  • 21 เม.ย. – ประกาศ ก. เปิดใช้ Turbo 1 ครั้ง (7 วัน)

  • 1 พ.ค. – ประกาศ ก. เปิดใช้ Turbo อัตโนมัติ

  • 1 พ.ค. – ประกาศ ข. เปิดใช้ Turbo 1 ครั้ง (7 วัน)

  • 2 พ.ค. – ประกาศ ค. เปิดใช้ Turbo 1 ครั้ง (7 วัน)

ดังนั้น ประกาศ ก. ที่เปิดใช้ Turbo ในวันที่ 21 เม.ย. และประกาศ ข. ที่เปิดใช้ Turbo ในวันที่ 1 พ.ค. จะได้รับ Ad Credits คืน จากแคมเปญ Turbo ฟรีนี้

Ad Credits ที่ฉันจะได้รับคืน คำนวณอย่างไร?

การคำนวณเครดิตคืนจะคิดเป็นรายประกาศที่ใช้ Turbo ซึ่งจะเป็น 2 ประกาศแรก หรือ 6 ประกาศแรกขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่คุณใช้งานอยู่ เช่น

ตัวอย่างที่ 1:

  • 25 เม.ย. – เอเจนท์ ก. เปิดใช้งาน Turbo กับประกาศหมายเลข 1 ด้วย Ad Credits จำนวน 200 เครดิต

  • 3 พ.ค. – เอเจนท์ ก. เปิดใช้งาน Turbo กับประกาศหมายเลข 2 ด้วย Ad Credits จำนวน 100 เครดิต

ดังนั้นเอเจนท์ ก. จะได้รับ Ad Credits คืนจำนวน 200 + 100 = 300 เครดิต เข้าบัญชีสมาชิก

ตัวอย่างที่ 2:

  • 30 เม.ย. – เอเจนท์ ข. เปิดใช้งาน Turbo จากประกาศที่กำลังใช้งาน Boost อยู่ ซึ่งระบบให้ชำระ Ad Credits ส่วนต่างจำนวน 50 เครดิต เพื่ออัปเกรดจาก Boost เป็น Turbo

  • 3 พ.ค. – เอเจนท์ ข. เปิดใช้งาน Turbo กับประกาศหมายเลข 3 ด้วย Ad Credits จำนวน 200 เครดิต

ดังนั้นเอเจนท์ ข. จะได้รับ Ad Credits คืนจำนวน 50 + 200 = 250 เครดิต เข้าบัญชีสมาชิก

ตัวอย่างที่ 3:

  • 26 เม.ย. – เอเจนท์ ค. เปิดใช้งาน Turbo อัตโนมัติ กับประกาศหมายเลข 4 ด้วย Ad Credits จำนวน 150 เครดิต

  • 3 พ.ค. – ประกาศหมายเข 4 ที่ตั้ง Turbo อัตโนมัติไว้ ได้ต่ออายุ Turbo เองโดยอัตโนมัติ ด้วย Ad Credits จำนวน 150 เครดิต

  • 4 พ.ค. – เอเจนท์ ค. เปิดใช้งาน Turbo กับประกาศหมายเลข 5 ด้วย Ad Credits จำนวน 100 เครดิต

ดังนั้นเอเจนท์ ค. จะได้รับ Ad Credits คืนจำนวน 150 + 100 = 250 เครดิต เข้าบัญชีสมาชิก ซึ่งระบบจะคำนวณคือจำนวน Ad Credits ให้กับประกาศหมายเลข 4 ที่เปิดใช้ Turbo อัตโนมัติ ในวันที่ 26 เม.ย. เป็นครั้งแรก และประกาศหมายเลข 4 ที่เปิดใช้ Turbo ในวันที่ 4 พ.ค. เป็นครั้งแรก

ทั้งนี้คุณจะได้รับ SMS แจ้งเตือนเมื่อ Ad Credits ถูกคืนเข้าบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565


หากคุณมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่:

 • โทรศัพท์: 02-204-9555 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • อีเมล: support@ddproperty.com