เงื่อนไขและข้อกำหนด กิจกรรม Repostor Surprise

ต่ออายุประกาศรับเงินคืน! รางวัลมูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท วันนี้ถึง 16 มกราคม 2565

By DDproperty   •  

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัล CenPay

ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

รางวัลที่ได้รับ

ACHI

09874552XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

AIRADA

09094917XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ARITHAT KAMWUT

06265628XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ATSIAMPROPERTY (NUTCHA UNSUWAN)

09862896XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

BENJARAT RATISANPONG

08042964XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

CHOTIKA

09259419XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

JUL

08633772XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

NANTAPAT

06282478XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

RAYA MACY

08092829XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

SUPAMIT CHAICHANA

08927375XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

SUREE CHUNRATANACHAI

08182336XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

T&N CO OPERATION CO.,LTD

08981561XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

THANYARAT

09889556XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

WITSARUT PANJAWONG

08278282XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

เทรซี่มิเชล

08905797XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

เมลิน รักวงษ์ฤทธิ์

06596169XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

แสงเดือน คงแนวดี

09816569XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ขวัญธิดา ลาวรรณ

08254636XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ขวัญพร เหวียนระวี

08689955XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

จุรีพร จงจิตต์เวชกุล

09442998XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ชลลดา นาเกษมสุวรรณ

08701218XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ชื่นศิกานต์ ภูเบศพุฒิพัฒน์

08354636XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ณปภัช ธวงค์ไพ

08769417XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ณัฐฐ์ ดิลลอน

08920281XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ดำรงชัย วงศ์ปิยะ

08097377XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ธนภณ เสาหงษ์

06225037XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ธนัทนนต์ นัทธ์ทัตธนันท์

09455794XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ธนาวุฒิ ​คุณวร​เวทย์​

08902050XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ธัชกร เครือเช้า

08039741XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ธัญญ์นภัส ภูรินันท์ธนเลิศ

09898965XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

นัฐชภัสร์​ น​วลถิระยนต์​

08163188XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

นิธินันท์ ชานวาทิกบุศย์

09936519XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

พรพรรณ ตุลาพันธุ์

09428795XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

พิชญ์สินี วชิราวุฒิชัย

08689908XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

พีรพงษ์ ธุวสิน

09489254XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ยชญ์ธเนศ ธกรเกียรติวัชร์

08632250XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

รัฐธนันท์ เตโชภาส

09479645XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

รัตนา ฉัตรทินวัฒน์

08414777XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

วาธิกา วันสุนิล

09540587XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

วิชสุดา คุปตะเวทิน

09278935XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

ศิวาการ ศรีทองคำ

06344228XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

สา

08656756XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

สุเอจ มีเมศกุล

09597465XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

สุขุม จรูญธรรม

08780062XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

สุธีบูรณ์ ลีศรานนท์

09927577XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

หจก.ซัคเซส เอสเตท เวิลด์

08134850XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

อธิภัทร ศิรนานนท์

08636491XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

อนุกูล ชาติธรรมรักษ์

09625964XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 100 บาท

NUTTANUN

08145613XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

PAKARAS

06162891XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

SOPIDA JARUMANEE

08199181XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

เตชทัต ช่อสูงเนิน

08384414XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

เสาวรส​ อัญ​ญ​ปกรณ์​

09828109XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

จตุพร ฉายจรัส

09193936XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

ณัฐชัย วงศ์เตชะสกุล

09486860XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

ธนิณัชสิมา ใสแก้ว

09311719XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

นภัสศรณ์ วงศ์สินไทยกร

08899303XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

บ.ตะวันออกสินทรัพย์ จำกัด

08405199XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

ประชา สุนทรจิตตานนท์

08117435XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

ปราบ ถิรานุสรณ์

08149920XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

พรทิพย์ ฟลาเวลล์

09447849XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

พัชรินทร์ พิศาลไพโรจน์

08978795XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

รชัย มธุระพันธุ์

08639960XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

รัชชพร ตันศิริ

06446281XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

วรัญญา อาชวรัตน์ถาวร

06297829XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

สุกฤช พงศ์พันธุ์พณิชย์

09595685XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

สุวัฒนา สิริอิทธิรัตน์

09949165XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 200 บาท

JARUNAT KAEWCHAREE

09241446XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

MR.NATCHAPHAT KOOMMAN

06268262XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

PHAPASORN S.

08777759XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

เอมวิกา ทองดี

06251429XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ไพโรจน์ จันทราเหมันต์

06178979XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

กรกฏ โล่ห์ทองคำ

09491657XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

กวิศพงศ์ ผดุงรัตนโยธี

06196922XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ชวลิต​ คง​ศักดิ์​ไพบูลย์​

08711177XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ณัฐกัณฑ์ สรหงษ์

09300445XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ณัฐพิมล ตระกูลผลแก้ว

06334222XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ณิชาภา เพียจันทร์

08141410XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ธนิษฐ์ฌา คังคะสุวรรณโน

09587951XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

นฤธร พรหมบุตร

09695697XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

นลวัชร์ ชำนาญหมอ

08104696XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

บุญชู อัศวฤทธิพรหม์

08917564XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

พนิดา ปัญญาวัฒนากุล

09949664XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ยศรุต เพียรพาณิชย์พร

09178922XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ระพีพรรณ ตนะทิพย์

06263565XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

รัตนา ยิ้มชูเดช

06163554XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ศุภภาพร แพทยังกุล

08099598XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

ศุภมาส แซ่ตั้ง

06399375XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

สุขุม อุดมวิทยาธร

06498796XX

บัตรกำนัล CenPay มูลค่า 300 บาท

กิจกรรม Repostor Surprise

1. กิจกรรมนี้จะเริ่มต้นในเวลา 00:01 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2565 (ตามเวลาในประเทศไทย) (“ช่วงเวลากิจกรรม”) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลากิจกรรมจะไม่สามารถร่วมลุ้นชิงรางวัลได้

2. เอเจนท์พาร์ทเนอร์ทุกท่านมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/RepostorRegis บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากบัญชีสมาชิกของเอเจนท์หมดอายุแล้ว หรือหมดอายุ ณ วันประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี

3. ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

4. รายละเอียดของกิจกรรม และราชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจะถูกประกาศบนเว็บไซต์นี้: www.agentofferings.ddproperty.com/repostorsuprise2021

5. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รายการ ที่มีมูลค่าสูงสุด ตลอดระยะเวลากิจกรรม

6. ผู้โชคดีจะถูกคัดเลือกจาก

 • ต่อที่ 1 – รับบัตรกำนัลช้อปปิ้งเมื่อต่ออายุประกาศครบตามจำที่กำหนด

  • ต่ออายุประกาศครบ 20 ประกาศ รับบัตรกำนัลช้อปปิ้งมูลค่า 100 บาท

  • ต่ออายุประกาศครบ 150 ประกาศ รับบัตรกำนัลช้อปปิ้งมูลค่า 200 บาท

  • ต่ออายุประกาศครบ 500 ประกาศ รับบัตรกำนัลช้อปปิ้งมูลค่า 300 บาท

 • ต่อที่ 2 – รับทองคำเมื่อมีจำนวนการต่ออายุประกาศมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก

  • กลุ่มที่ 1 สำหรับเอเจนท์ที่ถือแพ็กเกจ Beginner และมีการใช้งานต่ออายุประกาศมากที่สุด 3 อันดับแรก รับทองคำ 0.5 สลึง มูลค่ารางวัลละ 3,700 บาท จำนวนทั้งหมด 3 รางวัล

  • กลุ่มที่ 2 สำหรับเอเจนท์ที่ถือแพ็กเกจ Pro และมีการใช้งานต่ออายุประกาศมากที่สุด 3 อันดับแรก รับทองคำ 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,400 บาท จำนวนทั้งหมด 3 รางวัล

  • กลุ่มที่ 3 สำหรับเอเจนท์ที่ถือแพ็กเกจ Superstar หรือ Corporate และมีการใช้งานต่ออายุประกาศมากที่สุด 3 อันดับแรก รับทองคำ 1.5 สลึง มูลค่ารางวัลละ 11,100 บาท จำนวนทั้งหมด 3 รางวัล

7. การต่ออายุประกาศ (Repost) ให้รวมถึงการตั้งค่าการต่ออายุอัตโนมัติด้วย แต่จะนับเฉพาะการต่ออายุที่เกิดขึ้นจริง (มีการหักเครดิตแล้ว) ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น การต่ออายุประกาศนี้จะไม่รวมถึงการสร้าง/ลงประกาศ (Post a Listing) การลงประกาศอีกครั้ง (Reactivate) การลงประกาศต่อ (Resume) และการ Boost

8. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 26 มกราคม 2565 บนเว็บไซต์ www.agentofferings.ddproperty.com/repostorsuprise2021

9. หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลได้ภายใน 3 วัน (ทางโทรศัพท์และอีเมล) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกรางวัลให้กับผู้โชคดีรายถัดไป

10. รูปภาพของรางวัลใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลที่ได้รับอาจมีรูปแบบ หรือลักษณะที่แตกต่างไป

11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับในทุกกรณี ผู้โชคดีจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ให้บริการ หรือผู้ออกบัตรกำนัลด้วยตนเอง

12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งทราบล่วงหน้า

13. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ต่อของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับไปแล้ว ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมในการใช้ของรางวัล ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบเอง

14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นทองคำได้รับการติดต่อกลับจากบริษัท และจะต้องทำการรับของรางวัลให้เรียบร้อยภายใน 30 มีนาคม 2565 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่รับของรางวัล

15. การการติดต่อรับของรางวัลทองคำ ผู้โชคดีจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น

16. รางวัลบัตรกำนัลช้อปปิ้ง จะถูกจัดส่งให้ผู้โชคดีผ่านทาง SMS ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

17. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้โชคดียอมรับให้บริษัทสามารถเปิดเผย ชื่อ และรูปถ่าย เพื่อใช้ในการโฆษณา หรืออื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้โชคดีจะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมหรือค่าโฆษณาใด ๆ จากบริษัท

18. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และข้อกำหนดของกิจกรรมตามสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

20. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้า DDproperty ที่มีบัญชีสมาชิกรายปีสถานะปกติเท่านั้น

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ที่อีเมล support@ddproperty.com หรือ โทร 02-204-9555 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)