เขียนบรรยายประกาศอย่างไรดี? (How to write an interesting description)

เขียนประกาศอย่างไร...ให้น่าสนใจ

By DDproperty   •  

การเลียนแบบคนอื่น หรือ คัดลอกแล้วนำมาวางในรายละเอียด ไม่ใช่วิธีที่ดีอีกต่อไป!!! ลองใช้หลักการต่อไปนี้ปรับใช้กับการเขียนประกาศของคุณดู เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

1. หัวข้อล่อใจ

เนื่องจากหัวข้อคือสิ่งแรกที่ลูกค้าจะอ่าน และ ตัดสินใจว่าจะกดเข้ามาดูรายละเอียดหรือไม่

2. ข้อมูลต้องครบ

ควรจะเขียนข้อมูลโดยใช้คำที่สั้น กระชับ แต่ได้ใจความ หากมีข้อมูลเยอะ ควรจะเขียนเป็นข้อ ๆ หรือ ตัดเป็นย่อหน้าแต่ละย่อหน้า เพื่อให้มีระเบียบ และ ไม่ดูแน่นเกินไป จะทำให้ลูกค้าอยากอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ

ตัวอย่างแนวทางในการเรียงลำดับการเขียนรายละเอียดประกาศ

2.1 เริ่มต้นด้วยข้อมูลพื้นฐานของห้อง/ทรัพย์ที่คุณมี เช่น ขนาด, จำนวนห้องน้ำ, จำนวนห้องนอน

2.2 สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ใน และ รอบนอกโครงการ ว่ามีอะไรบ้าง

3. ดึงจุดเด่นทำเล

ทำการบ้านในทรัพย์แต่ละทรัพย์ที่คุณได้รับมอบหมายและพยายามหาจุดเด่น และ ทำเลออกมาบรรยาย เนื่องจากทำเลเป็นปัจจัยหลักที่คนหาบ้านให้ความสำคัญมากที่สุด ระยะห่างจากสถานที่สำคัญ หรือ ขนส่งสาธารณะ เช่น ทางด่วน มอเตอร์เวย์ สายรถไฟฟ้า BTS และ MRT

4. ใส่ข้อมูลการติดต่อพื้นฐาน
ในบางครั้งหากคุณทำงานกันเป็นทีม อาจมีการแบ่งทรัพย์ให้แต่ละคนดูแล ดังนั้นอย่าลืม ใส่ข้อมูลติดต่อของท่านให้ถูกต้อง ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือ ช่องทางติดต่ออื่น ๆ ให้ถูกต้อง

Did this answer your question?