วิธีนำประกาศเก่ากลับเข้าระบบ (How to re-activate listing on AgentNet Mobile Application)

คุณสามารถนำประกาศเก่ากลับเข้าระบบได้โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างประกาศใหม่!

By DDproperty   •  

ประกาศเก่า คือ ประกาศที่ลูกค้าไม่สามารถค้นหาในระบบได้ แต่ยังคงอยู่ในบัญชีของคุณ ซึ่งคุณสามารถดึงประกาศเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งในเว็บไซต์ได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาเจอ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างประกาศใหม่

1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ให้คุณเลือกเมนู "ประกาศเก่า"

2. เลือกประกาศที่คุณต้องการนำกลับเข้าสู่ระบบเหมือนเดิม หรือ ทำการแก้ไขรูปภาพ/ราคา ก่อนได้

3. แตะเข้าไปที่ประกาศนั้น ๆ จะเห็นปุ่ม "ACTIVATE" หรือ เลือกแก้ไขประกาศ โดยแตะที่ปุ่มรูปดินสอ เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขประกาศ

4. หลังจาก "ACTIVATE" แล้ว สถานะของประกาศจะเปลี่ยนไปเป็น Active ดังรูป