รายงานสัดส่วนปริมาณความต้องการซื้อ-ขาย อสังหาฯ ในตลาด (Understanding Market Supply Gap)

ค้นหาข้อมูลเชิงลึกในตลาดอสังหาฯ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้มากขึ้น

By DDproperty   •  

ข้อมูลที่ได้มากจากการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการ หรือ การค้นหา อสังหาฯในเว็บไซต์ของเรา (อุปสงค์) เปรียบเทียบกับ ปริมาณของประกาศที่สัมพันธ์กับความต้องการนั้น ๆ (อุปทาน)

เมื่อพบว่ามีความต้องการอสังหาฯในประเภทนั้นๆมาก แต่มีปริมาณของประกาศน้อย ข้อมูลจะบ่งบอกถึง โอกาสทางการขาย ทำให้นายหน้าอสังหาฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง

สัดส่วนปริมาณความต้องการซื้อ-ขาย (Market Supply Gap) เปิดได้จากตรงไหน?

หลังจากเข้าสู่ระบบ Agentnet คุณจะเห็นแถบเมนู ข้อมูลเชิงลึก ดังรูป

หลังจากคลิกเข้าไปแล้ว คุณสามารถเลือกจังหวัด เขต ที่คุณต้องการค้นหาข้อมูล

คำถามที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนปริมาณความต้องการซื้อ-ขาย (Market Supply Gap) มีประโยชน์ต่อนายหน้าอสังฯ อย่างไรบ้าง ? คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของตลาดทั้งในแง่ของความต้องการของลูกค้า และปริมาณของประกาศที่มีในพื้นที่ที่คุณสนใจ และแสดงข้อมูลให้คุณเห็นถึง โอกาสทางการขาย ที่มากขึ้น

ซึ่งข้อมูลดังกล่ว ทำให้นายหน้าอสังหาฯ สามารถวิเคราะห์ประกาศที่คุณมีกับโอกาสในการลงโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในการปิดการขายได้มากขึ้นเช่นกัน

ข้อมูลที่แสดงมีการอัพเดทอย่างไร ?

ข้อมูลมีการอัพเดทเวลา 8 โมงเช้าของทุกวัน

คำว่า "Opportunity" หมายความว่าอย่างไร ?

"Opportunity" หมายถึง โอกาสที่ดีในการลงประกาศของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณความต้องการของลูกค้าสูง แต่มีจำนวนของประกาศน้อย ทำให้คุณมีช่องว่างในการลงประกาศของคุณ

คุณสามารถสังเกตได้จากการปรากฏของคำว่า "Opportunity" ดังรูป

สัดส่วนปริมาณความต้องการซื้อ-ขาย (Market Supply Gap) นี้สามารถใช้งานบน Mobile Application ได้หรือไม่ ?

ณ ปัจจุบัน ฟีเจอร์นี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางการเปิดผ่านเว็บไซต์ หรือ web browser หากคุณต้องการดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือ คณสามารถเข้าระบบ Agentnet ผ่านทางรูปแบบ web browser

เรากำลังทำงานเพื่อให้สามารถเปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ผ่านทาง Mobile Application โปรดติดตามการอัพเดทต่อไป

ประกาศของฉันถูกพิจารณาในเกณฑ์ "ต่ำ" จากฟีเจอร์ ทำไมประกาศของฉันยังคงต้องใช้เครดิตในการใช้งาน Boost ที่สูงอยู่ ?

การคำนวณจำนวนเครดิตใช้งานในการใช้ฟีเจอร์อื่น ๆ อาศัยหลายปัจจัยในการคิด เช่น

    • จำนวนคนที่เข้ามาค้นหา

    • จำนวนประกาศที่มี

    • ราคาโดยเฉลี่ยของอสังหาฯ

    • ประสิทธิภาพของประกาศ

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ประกอบกันส่งผลให้จำนวนเครดิตที่ใช้งาน ยังคงมีจำนวนที่สุงได้

ทำไมเขตบางเขตถึงถูกดึงมาแสดงในผลการค้นหา ?

เขตที่ถูกแสดงในผลการค้นหา ขึ้นอยู่กับ โอกาสทางการตลาดที่มี หากเขตใกล้เคียงมีโอกาสทางการตลาดสูง ก็สามารถถูกดึงขึ้นมาแสดงในผลการค้นหาได้เช่นกัน เพื่อให้คณได้มองเห็นโอกาสที่ดีในเขตต่างๆมากขึ้น

สัดส่วนปริมาณความต้องการซื้อ-ขาย (Market Supply Gap) นี้สามารถใช้กับประกาศประเภทเชิงพาณิชย์ด้วยหรือไม่ ?

ไม่สามารถใช้กับประกาศประเภทเชิงพาณิชย์ได้

หากคุณมีคำถาม หรือ ข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่:

· โทรศัพท์: 02-204-9555 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

· อีเมล: support@ddproperty.com