พิมพ์ประกาศของคุณ (Print your listing)

เตรียมเอกสารให้กับลูกค้าของคุณง่าย ๆ ผ่าน AgentNet

By DDproperty   •  

เพื่อให้คุณเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญ ควรมีการเตรียมตัว และ เตรียมเอกสารเกี่ยวกับประกาศของคุณ ในขณะพาลูกค้าเยี่ยมชมสถานที่

การพิมพ์เอกสาร หรือ ประกาศของคุณติดมือไปด้วย จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวคุณ วิธีการพิมพ์ประกาศของคุณง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ AgentNet เลือก "ประกาศปัจจุบัน" เพื่อเตรียมเอกสาร

2. เลือกประกาศเพื่อทำการพิมพ์ โดยกดที่ "รหัสประกาศ" ดังรูป

3. เลื่อนลงมาจะเห็นสัญลักษณ์ PDF อยู่ใต้เจ้าของโพส

4. คุณสามารถพิมพ์ประกาศของคุณออกมา หรือ เลือกบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณได้เช่นกัน