การแชร์ประกาศของคุณบนแอปพลิเคชัน (Sharing your listing on AgentNet Mobile Application)

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือ ช่องทางอื่น ๆ

By DDproperty   •  

นอกเหนือจากการโพสประกาศของคุณบนเว็บไซต์ของเราแล้ว เพื่อเพิ่มการเข้าถึง และ การรับรู้ประกาศของคุณให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายด้วยนั้น คุณสามารถแชร์ประกาศของคุณไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงส่งอีเมลได้ง่าย ๆ ด้วยขั้นตอนดังนี้

1. แตะที่ปุ่มเมนูมุมบนซ้ายมือของหน้าจอ AgentNet Mobile Application

2. เลือกเมนู "ประกาศที่อยู่ระหว่างการเผยแพร่"

3. เลือกประกาศที่คุณต้องการแชร์

3. แตะที่ปุ่มเมนูที่อยู่มุมบนขวามือของหน้าจอ

4. จากนั้นเลือกเมนู "Share"

5. เลือกช่องทางที่ต้องการแชร์ประกาศของคุณจากตัวเลือก Social Media ในเมนูบนโทรศัพท์มือถือของคุณ (เมนูการแชร์ของแต่ละระบบปฏิบัติการจะแตกต่างกันออกไป รวมถึงตัวเลือกช่องทางด้วย กรุณาศึกษาวิธีใช้งานฟังก์ชันการแชร์จากผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่)