การติดต่อลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน (Mobile chat lead inquiries)

พูดคุยกับลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

By DDproperty   •  

ความรวดเร็วในการโต้ตอบกับลูกค้าที่ให้ความสนใจประกาศของคุณ และ ติดต่อเข้ามาเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AgentNet Mobile Application ในการพูดคุยกับลูกค้า หรือ ผู้มุ่งหวังได้ง่าย ๆ โดย

คุณสามารถตรวจสอบข้อความล่าสุดจากลูกค้าได้จากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน โดยสามารถเลือกอ่านข้อความที่ต้องการ หรือ เลือก "อ่านข้อความทั้งหมด" ได้เช่นกัน

สำหรับวิธีการเปิดกล่องจดหมาย เพื่อตอบกลับข้อความจากลูกค้า หรือ ผู้มุ่งหวัง สามารถทำได้โดย

1. แตะที่แถบเมนูมุมบนซ้ายมือของหน้าจอ จากนั้นเลือก "กล่องจดหมาย"

2. คุณสามารถเลือกข้อความที่คุณอยากตอบ และ ช่องทางที่ต้องการติดต่อได้

รวมไปถึงตรวจสอบประกาศที่ลูกค้าสนใจ ดังภาพ

ในหน้านี้ คุณสามารถเลือกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า หรือ ผู้มุ่งหวังได้ทาง โทรศัพท์, SMS หรือ อีเมล