DD-SeasonofLove-KV.png

10 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ลดทันที 50%

ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ | Ad Credits | ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนโด

ลุ้นโชคอีกต่อ รับบัตรกำนัลโรงแรม

Season of Love Sale - ลดทันที 50%

2,900 บาท / เดือน

1,450 บาท / เดือน

1,140 บาท / เดือน

570 บาท / เดือน

แพคเกจเสริม

ราคาปกติ

ลด 50%

4 บาท / เครดิต

2 บาท / เครดิต

แพจเกจเสริมข้างต้นมีการกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำและยอดซื้อสูงสุด:

 • ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญด้านคอนโด: ยอดซื้อขั้นต่ำ 2 เดือน และยอดซื้อสูงสุด 12 เดือน

 • Ad Credits: ยอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 เครดิต และยอดซื้อสูงสุด 4,500 เครดิต

ทุกยอดใช้จ่ายได้ลุ้นโชค!

ลุ้นรับบัตรของขวัญโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

เพียงใช้จ่ายในช่วง Season of Love Sale! รวมทั้งหมด 4 รางวัล มูลค่ากว่า 26,000 บาท

เอเจนท์ที่ซื้อแพคเกจเสริมเป็นครั้งแรก

ใช้จ่ายทุก ๆ 3,000 บาท สำหรับแพจเกจเสริม รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นจับฉลากรับของรางวัล

รางวัลที่

1

บัตรของขวัญโรงแรม

และรีสอร์ท

มูลค่า 6,000 บาท

รางวัลที่

2

มูลค่า 4,000 บาท

บัตรของขวัญโรงแรม

และรีสอร์ท

สำหรับผู้ซื้อครั้งแรก

เอเจนท์ที่เคยซื้อแพคเกจเสริมมาแล้ว

ใช้จ่ายทุก ๆ 5,000 บาท สำหรับแพจเกจเสริม รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นจับฉลากรับของรางวัล

รางวัลที่

1

บัตรของขวัญโรงแรม

และรีสอร์ท

มูลค่า 10,000 บาท

รางวัลที่

2

มูลค่า 6,000 บาท

บัตรของขวัญโรงแรม

และรีสอร์ท

สำหรับผู้ซื้อต่อเนื่อง

ช้อปมาก รับสิทธิ์มาก โทร 02 204 9555 หรือ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษนี้เลย!

 • ส่วนลด 50% สำหรับแพคเกจเสริมผู้เชี่ยวชาญพื้นที่, Ad Credits และ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนโด

 • ระยะเวลาโปรโมชัน เริ่ม 10 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563

 • ส่วนลด 50% สำหรับแพจเกจเสริมมีการกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำและยอดซื้อสูงสุด

  • ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญด้านคอนโด: ยอดซื้อขั้นต่ำ 2 เดือน และยอดซื้อสูงสุด 12 เดือน

  • Ad Credits: ยอดซื้อขั้นต่ำ 1,000 เครดิต และยอดซื้อสูงสุด 4,500 เครดิต

 • Ad Credits สามารถซื้อเพิ่มได้ครั้งละ 500 เครดิตแพคเกจเสริมที่ซื้อจะต้องใช้งานภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ไม่เช่นนั้นจะหมดอายุและไม่สามารถใช้ได้

 • แพคเกจเสริมที่ซื้อไม่สามารถเปลี่ยน ขอคืนเงิน หรือโอนให้ผู้อื่นได้

 • แพคเกจเสริมทั้งหมดนี้สามารถซื้อได้หลายออเดอร์ แต่ยอดขั้นต่ำและยอดสูงสุดต้องไม่ต่ำหรือเกินจำนวนที่กำหนดของแต่ละแพคเกจ

 • โปรโมชันนี้ไม่เข้าร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ อีก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชันส่วนลด 50%

 • ทุกยอดใช้จ่ายของแพคเกจเสริมทั้งหมดระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (00:00 น.) ถึง 21 กุมภาพันธ์ (23:59 น.) จะถูกหารด้วย 5,000 (สำหรับผู้ซื้อต่อเนื่อง – แพคเกจเสริม) และ 3,000 (สำหรับผู้ซื้อครั้งแรก – แพคเกจเสริม) เพื่อคำนวณจำนวนสิทธิ์จับฉลากลุ้นรับของรางวัล

 • สำหรับผู้ซื้อครั้งแรก – แพคเกจเสริม หมายถึงเอเจนท์ที่ไม่เคยซื้อแพคเกจเสริมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มกราคม 2563)

 • สำหรับผู้ซื้อต่อเนื่อง – แพคเกจเสริม หมายถึงเอเจนท์ที่เคยซื้อแพคเกจเสริมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มกราคม 2563)

 • แพคเกจเสริมได้แก่ ประกาศโดดเด่น (Exclusive Listing), จำนวนประกาศเพิ่ม (Additional Concurrent Listing), Ad Credits, ผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ (Area Specialist), เอเจนท์ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ (Other Agent Specialist), ผู้เชี่ยวชาญด้านคอนโด (Condo Featured Agent), และ เอเจนท์เด่น (Featured Agent)

 • ข้อมูลการซื้อแพคเกจเสริมทั้งหมดเป็นข้อมูลจากภายในบริษัทฯ ที่ใช้ในการคำนวณสิทธิ์

 • เฉพาะเอเจนท์ที่มีแพจเกจหลักที่ยังไม่หมดอายุถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล

 • หนึ่งเอเจนท์ ID สามารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 • DDproperty ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์นี้

 • ผู้ชนะจะถูกคัดเลือกด้วยการจับฉลากในวันที่ 6 มีนาคม 2563

 • ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อให้เข้ามารับรางวัลที่บริษัทฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

 • DDproperty ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลกับผู้ชนะ หากไม่สามารถติดต่อผู้ชนะทางโทรศัพท์หรืออีเมลได้เกินกว่า 3 ครั้ง

 • ผู้ชนะจะต้องมารับของรางวัลภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ไม่อย่างนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน หรือเครดิตได้ และไม่สามารถแลกเป็นอย่างอื่นได้

 • บัตรกำนัลที่ได้รับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทผู้ออกบัตรกำนัล

 • DDproperty ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล

 • DDproperty ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับสิทธิ์จับฉลากลุ้นรับรางวัล